Nyereményjáték szabályzat

  • 2020-05-28
  • Programok
Nyereményjáték szabályzat

Az In-Management Kft üzemeltetése alá tartozó bevásárlóközpontok „#LEGPÉLDAMUTATÓBBVÁSÁRLÓ” („Nyereményjáték”) Hivatalos szabályzata
(„Szabályzat”)

Kérjük olvasd át a Nyereményjátékban való részvétel felhasználási feltételeit, mivel a Játékban való részvétel a Szabályzat elfogadásának minősül!

1. A nyereményjáték szervezője

1.1 A nyereményjáték szervezője az In-Management Kft. (H-1043 Budapest, Aradi utca 16-20., cg: 01-09-680643 (a továbbiakban: Szervező).

1.2 A Játék lebonyolítója a MédiaSales Kft. (székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 33., cg.: 01-09-879560, (a továbbiakban „Lebonyolító”).

1.3 Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban a szabályok megszegésének gyanúja merül fel, vagy bármilyen egyéb visszaélésre kerül sor, ill. vis major esetén a Szervező törölheti illetve felfüggesztheti a Nyereményjátékot. A Szervező döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

2. Részvételi szabályzat

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet:
• minden Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
• az Indotek Group cégcsoporthoz tartozó cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
• valamint aa 6. pontban megjelölt bevásárlóközpontokban (a továbbiakban „Plaza” vagy „Plazák”)üzlethelyiséget vagy pultot bérlő partnerek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.4. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.6. Az egyes nyereményeket megnyerő nyertesek a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük és nyereményük a bevásárlóközpontok oldalán a 4.1 pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kerüljön, továbbá kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a Nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

2.7. A Szervező a Nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

3. A nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2020. 05. 29. (péntek) reggel 10 órától és 2020. 06. 14. (vasárnap) este éjfél között tart, a Plazák Facebook oldalán.

4. A nyereményjáték menete

4.1 A Játékos, a játékban való részvételért a Plazák Facebook oldalán komment formájában vagy privát üzenetben megosztja történetét a játék felhívást tartalmazó posztok alatt és/vagy küld képet arról, hogy mit tesz annak érdekében, hogy megóvja saját maga és környezetének egészségét a vásárlása folyamán.
A játék végével a nyereményjátékban Plazánkként 3 fő nyertes kerül kiválasztásra, akiket a közösségi oldalon keresztül értesítünk ki a nyereményéről. Ezt követően a nyereményjáték végén a Plazák szerinti 3 nyertes, azaz összesen 51 darab nyertes között kisorsolásra kerül 1 fő abszolút nyertes is, akinek jutalma a Játék fődíja: egy 2 fő részére szóló félpanziós ellátás a Thermal Hotel Harkány jóvoltából. A nyerteseket a Plaza adott Facebook oldala kommunikálhatja.

4.2 A nyertesek kiválasztására 2020.06.16-án 12 órakor kerül sor, minden egyes Plaza Facebook oldalán. A nyerteseket egy 5 tagú zsűri fogja előszűrni az alábbi szempontok alapján: kreatívitás, újszerű ötletek, teljeskörűség, személyesség, hasznosság, kivitelezhetőség.
A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremények, továbbá a fődíj átvételére vonatkozó információkról a nyertes privát Facebook üzenetben kap tájékoztatást.
A nyertes Játékos a nyereményéért a jelentkezéskor megadott személyes adatai igazolására alkalmas személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb 2020. 06. 30-ig (kedd) jelentkezhet az értesítést küldő Plaza üzemeltetési irodájában, előzetes telefonos egyeztetést követően. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai és a nyertes blokk bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

5. Nyeremények:

Alba Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes
Balaton Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes Corvin Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes
Csepel Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes Debrecen Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes
Duna Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes 
Győr Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes
Kanizsa Centrum 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes Kaposvár Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes
Miskolc Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes 
Nyír Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes
Pécs Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes 
Sopron Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes
Szeged Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes Szolnok Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes
Zala Plaza 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű Rossmann vásárlási utalvány / nyertes 
Újbuda Center 3 fő nyertes: 1-1 db 15 000 Ft értékű DM vásárlási utalvány / nyertes

Főnyeremény: 1 db 2 fő részére szóló, félpanziós ellátásra jogosító voucher a Thermal Hotel Harkány-ba. A Thermal Hotel Harkány vouchere 2021. 12.31-ig használható fel.
A nyeremények készpénzre nem válthatók.

6. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a játékban részt vevő, In-Management Kft. által üzemeltetett Plazak weboldalain:

Alba Plaza (Székesfehérvár): www.albaplaza.hu
Balaton Plaza (Veszprém): www.balatonplaza.hu
Corvin Plaza (Budapest): www.corvinplaza.hu
Csepel Plaza (Csepel): www.csepelplaza.hu
Duna Plaza (Budapest): www.dunaplaza.hu
Debrecen Plaza (Debrecen): www.debrecenplaza.hu
Győr Plaza (Győr): www.gyorplaza.hu
Kaposvár Plaza (Kaposvár): www.kaposvarplaza.hu
Kanizsa Centrum (Kanizsa): www.kanizsacentrum.hu
Miskolc Plaza (Miskolc): www.miskolcplaza.hu
Nyír Plaza (Nyíregyháza): www.nyirplaza.hu
Pécs Plaza (Pécs): www.pecsplaza.hu
Sopron Plaza (Sopron): www.sopronplaza.hu
Szeged Plaza (Szeged): www.szegedplaza.hu
Szolnok Plaza (Szolnok): www.szolnokplaza.hu
Újbuda Center (Budapest): www.ujbudacenter.hu
Zala Plaza (Zalaegerszeg): www.zalaplaza.hu

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára vitás kérdésekben:

plazamarketing@indotek.hu

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen Játék adatkezelője a Szervező: In-Management Kft.
Elérhetősége: H-1043 Budapest, Aradi utca 16-20. – plazamarketing@indotek.hu

Az adatkezelés vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el: MediaSales Kft. (székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 33., Cg. Szám: 01-09-879560, adószáma: 01-09-879560, Képviselője: Csarnai Marianna adatkezelési azonosító száma: NAIH-81116/2014.)

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a Játékba történő jelentkezéssel megadott adatokat (név, cím, e-mail cím, illetve a nyertes Játékos esetén a telefonszám, lakcím) a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében gyűjti, illetve a játékban részt vevők aláírásukkal hozzájárulnak a szervező által hírlevél küldésére.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékra való regisztráció során, jelen játékszabályhoz való hozzájárulással ad meg.

A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; az adott Plaza honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a Plazak weboldalán.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező hírlevél küldésére felhasználja, a játékban való regisztrációval a játékos hozzájárul nevének és e-mail címének kezeléséhez.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen kifogás tekintetében kizárja felelősségét.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a 3 nyertes Játékos 5 napon belül nem reagál az értesítő e-mailre, úgy a további 3 fő pótnyertes kerül kiértesítésre.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Plazak weboldalán értesülhetnek.

Budapest, 2020. május 27.

In-Management Kft.

Szervező


Férőhelyek:Teltház